ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาอายุระหว่าง 6-12 ปี

แนะนําคอร์สเรียน

ภาษาอังกฤษเคมบริดจ์สำหรับเด็กชั้นประถมศึกษา (CK – CleverKids) รับรองผลคะแนนเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนสนุกสนานผ่านกิจกรรมต่างๆช่วยให้เด็กอายุระหว่าง 6-12 ปีพัฒนาทั้งสุขภาพกายและความสามารถทางภาษาอังกฤษพร้อมกับ             ออกเสียงอย่างถูกต้อง จุดเด่นของหลักสูตรคือรับรอบผลคะแนนระดับ Starters, Movers, Flyers และทบทวนการสอนไวยากรณ์เพิ่มเติมเพื่อให้น้องๆพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้านการฟังการพูดการอ่านและการเขียนและได้คะแนนสูงในการทดสอบต่างๆที่โรงเรียน

mo-hinh-nui-lua

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสําหรับเด็กชั้นประถมศึกษา มี 12 ระดับ ระดับละ 60 ชั่วโมง

anh văn thiếu nhi

Đăng ký

ผลประโยชน์ของคอร์สเรียน

ผลประโยชน์ของคอร์สเรียนนี้   คอร์สเรียนนี้ช่วยให้เด็ก

 • คุ้นชินกับภาษาอังกฤษและติดเป็นนิสัยในการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็ก
 • ออกเสียงถูกต้องตามสำเนียงอเมริกันและไหวพริบในการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็ก
 • มั่นใจและกระตือรือร้นมากกว่าในที่ชุมชนและในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ
 • พัฒนาทั้งสุขภาพกายและความสมารถพิเศษผ่านกิจกรรมต่างๆ
 • สร้างฐานเพื่อความมั่นคงในการเรียนภาษาอังกฤษชั้นสูงขึ้น

โดยเฉพาะเมื่อเรียนในคอร์สนี้ เด็กจะได้

 • รับรองผลคะแนนในระดับ Starters, Movers, Flyers
 • ทบทวนไวยากรณ์เพื่อได้คะแนนสูงในการทดสอบต่างๆที่โรงเรียน
 • พัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟังการพูดการอ่านและการเขียน
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสําหรับเด็กชั้นประถมศึกษได้แก่

กิจกรรมในโรงเรียน 

 • หลักสูตรการศึกษาในทุกระดับเป็นของอเมริกาโดยเฉพาะมีหลักสูตรการศึกษาสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาอายุระหว่าง 6-12 ปีช่วยให้เด็กมีความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษอย่างมั่นคง
 • เรียนคำศัพย์ผ่านภาพประกอบอย่างสนุกสนาน เข้าใจง่ายและมีเกมต่างๆเช่นจับคู่รูปภาพกับชื่อสิ่งของ สัตว์น่ารักและผลไม้   เป็นต้นช่วยให้เด็กท่องจำคำศัพย์ทันที
 • เล่านิทานและร้องเพลงเป็นภาษาอังกฤษ
 • ดูการ์ตูนเป็นภาษาอังกฤษแล้วให้เด็กบรรยายเพื่อพัฒนาความจำของเด็ก
 • สอนให้เด็กออกเสียงและฝึกสนทนาเริ่มจากง่ายไปยากเพื่อคุ้นชินกับการใช้ภาษาอังกฤษ
 • นอกจากหลักสูตรการศึกษาที่โรงเรียน เด็กยังได้รับหนังสือเกี่ยวกับไวยากรณ์เพื่อเรียนเพิ่มเติมด้วยตนเองที่บ้าน
 • มีการเรียนเตรียมสอบเคมบริดจ์ระดับนานาชาติ

กิจกรรมนอกหลักสูตร

 • ไปทัศนศึกษาตามสวนสาธารณะและสวนสัตว์และมีเกมต่างๆฝึกใช้ภาษาอังกฤษ
 • ไปทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆที่เหมาะสมกับวัยเด็กเช่น โรงเลี้ยงโค โรงผลิตขนมต่างๆเพื่อให้เด็กมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษและเห็นคุณค่าของชีวิต

วิธีการเรียนการสอน

ด้วยคำขวัญ Care & Success – ใส่ใจกับความสำเร็จของคุณ  เอเอ็มเอ (AMA) ใช้วิธีการเรียนการสอนแบบสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้   ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน  ตำราฉบับใหม่และมีประสิทธิภาพมากที่สุดในทุกระดับการศึกษา

คณาจารย์ 
อาจารย์ทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติเชี่ยวชาญในด้านการศึกษาและมีประสบการณ์เพราะเคยสอนเด็กที่โรงเรียนของรัฐที่สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาซึ่งได้เอเอ็มเอ (AMA) รับสมัคร ฝึกอบรมและตรวจสอบมาแล้ว
นอกจากนั้นน้องๆจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากผู้ช่วยอาจารย์ของเอเอ็มเอ(AMA)ผู้ช่วยอาจารย์จะติดตามน้องๆทุกวันเพื่อดูแลด้านการศึกษา สุขภาพและจิตใจซึ่งเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับเด็ก

Đăng ký

สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

ชื่อ-นามสกุลผู้ปกครอง
Invalid Input
ชื่อ-นามสกุลผู้เรียนที่๑ (*)
Vui lòng nhập tên học viên
วันเดือนปีเกิด (*)   
Vui lòng nhập ngày sinh
ที่อยู่ (*)
Vui lòng nhập địa chỉ
เบอร์โทรศัพท์มือถือ (*)
อิเมล
Vui lòng nhập đúng email
กรุณาใส่รหัสยืนยัน (*) กรุณาใส่รหัสยืนยัน
Invalid Input
  


สอบถามทางออนไลน์
Nguyễn Dung