Lịch khai giảng tại AMA Gò Vấp

CÁC LỚP KHAI GIẢNG TRONG THÁNG 02/2016

STT LỚP LỊCH HỌC  KHAI GIẢNG
1 TA Thiếu Niên 7 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 20/2/2016
2 TA Thiếu Nhi 7 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 20/2/2016
3 Luyện Thi TOEFL Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
4 Luyện Thi IELTS  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
5 Luyện Thi TOEIC  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
6 Luyện Thi FCE  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày

CÁC LỚP KHAI GIẢNG TRONG THÁNG 03/2016

STT LỚP LỊCH HỌC  KHAI GIẢNG
1 TA Thiếu Nhi 9 Thứ 7 - CN 3:00 - 5:00  26/3/2016
2 TA Thiếu Nhi 2 Thứ 2 - 4  6.00 - 8.00  7/3/2016
3 TA Mẫu Giáo 1 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 26/3/2016
4 Tiếng Anh Luyện Nghe Nói 2A Thứ 2 - 4  6.00 - 8.00  21/3/2016
5 Tiếng Anh Luyện Nghe Nói 2B Thứ 3 - 5  7.00 - 9.00  1/3/2016
6 Tiếng Anh Luyện Nghe Nói 1B Thứ 3 - 5  6.30 - 8.30  1/3/2016
7 Tiếng Anh Luyện Nghe Nói 4B Thứ 2 - 4  6.00 - 8.00  7/3/2016
8 Tiếng Anh Luyện Nghe Nói 3A Thứ 2 - 4  6.00 - 8.00  7/3/2016
9 Tiếng Anh Luyện Nghe Nói 3B Thứ 3 - 5  6.00 - 8.00  8/3/2016
10 Tiếng Anh Luyện Nghe Nói Foundation Thứ 2 - 4 - 6  6.00 - 8.00  14/3/2016
11 Luyện Thi TOEFL Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
12 Luyện Thi IELTS  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
13 Luyện Thi TOEIC  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
14 Luyện Thi FCE  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày

CÁC LỚP KHAI GIẢNG TRONG THÁNG 04/2016

STT LỚP LỊCH HỌC  KHAI GIẢNG
1 TA Thiếu Nhi 10 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 2/4/2016
2 TA Thiếu Niên 8 Thứ 2 - 4  6.00 - 8.00  11/4/2016
3 TA Thiếu Nhi 1 Thứ 3 - 5  6.00 - 8.00  12/4/2016
4 TA Thiếu Niên 2 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 16/4/2016
5 TA Thiếu Nhi 6 Thứ 7 - CN 7:30 - 09:30 16/4/2016
6 TA Thiếu Nhi 8 Thứ 7 - CN 3:00 - 5:00  16/4/2016
7 TA Thiếu Nhi 11 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 16/4/2016
8 Tiếng Anh Luyện Nghe Nói 1B Thứ 2 - 4  6.00 - 8.00  4/4/2016
9 Tiếng Anh Luyện Nghe Nói 1A Thứ 3 - 5  6.00 - 8.00  5/4/2016
10 Luyện Thi TOEFL Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
11 Luyện Thi IELTS  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
12 Luyện Thi TOEIC  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
13 Luyện Thi FCE  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày

end faq

Hỗ trợ trực tuyến
Huyền Trang