Lịch khai giảng tại AMA Gò Vấp

Lịch học tháng 5

STT LỚP LỊCH HỌC  KHAI GIẢNG
1 TA Thiếu Niên 9 Thứ 3 - 5 6:00 - 8:00 PM  42129
2 TA Thiếu Niên 1 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 AM  42133
3 TA Thiếu Nhi 1 Thứ 7 - CN 7:30 - 9:30 AM  42133
4 TA Thiếu Nhi 9 Thứ 7 - CN 7:30 - 9:30 AM  42147
5 Active Learning Pre Starters  Linh Động Mỗi ngày
6 Active Learning Starters 1-> Starters 6  Linh Động Mỗi ngày
7 Active Learning Movers 1-> Movers 6  Linh Động Mỗi ngày
8 Active Learning Flyers 1-> Flyers 6  Linh Động Mỗi ngày
9 Active Learning KET 1 -> KET 6  Linh Động Mỗi ngày
10 Active Learning PET 1-> PET 6  Linh Động Mỗi ngày
11 Luyện thi Cambridge Starters  Linh Động Mỗi ngày
12 Luyện thi Cambridge Movers  Linh Động Mỗi ngày
13 Luyện thi Cambridge Flyers  Linh Động Mỗi ngày
14 Luyện thi Cambridge KET  Linh Động Mỗi ngày
15 Luyện thi Cambridge PET  Linh Động Mỗi ngày
16 Luyện Thi TOEFL Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
17 Luyện Thi IELTS  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
18 Luyện Thi TOEIC  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
19 Luyện Thi FCE  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày

Lịch học tháng 6

STT LỚP LỊCH HỌC  KHAI GIẢNG
1 TA Mẫu Giáo 3 Thứ 2 - 4 6:00 - 8:00 PM  42163
2 TA Giao Tiếp Căn Bản Thứ 3 - 5 - 7 6:30 - 8:30 PM 42166
3 TA Giao Tiếp CE1A Thứ 2 - 4 6:30 - 8:30 PM  42170
4 TA Thiếu Nhi 9 Thứ 7 - CN 3:00 - 5:00 PM  42175
5 TA Thiếu Nhi 2 Thứ 7 - CN 7:30 - 9:30 AM  42175
6 TA Mẫu Giáo 2 Thứ 3 - 5 6:00 - 8:00 PM  42180
7 TA Mẫu Giáo 1 Thứ 7 - CN 7:30 - 9:30 AM  42182
8 TA Thiếu Niên 5 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 AM  42182
9 TA Thiếu Nhi 10 Thứ 7 - CN 7:30 - 9:30 AM  42182
10 TA Thiếu Niên 3 Thứ 2 - 4 6:00 - 8:00 PM  42184
11 Active Learning Pre Starters  Linh Động Mỗi ngày
12 Active Learning Starters 1-> Starters 6  Linh Động Mỗi ngày
13 Active Learning Movers 1-> Movers 6  Linh Động Mỗi ngày
14 Active Learning Flyers 1-> Flyers 6  Linh Động Mỗi ngày
15 Active Learning KET 1 -> KET 6  Linh Động Mỗi ngày
16 Active Learning PET 1-> PET 6  Linh Động Mỗi ngày
17 Luyện thi Cambridge Starters  Linh Động Mỗi ngày
18 Luyện thi Cambridge Movers  Linh Động Mỗi ngày
19 Luyện thi Cambridge Flyers  Linh Động Mỗi ngày
20 Luyện thi Cambridge KET  Linh Động Mỗi ngày
21 Luyện thi Cambridge PET  Linh Động Mỗi ngày
22 Luyện Thi TOEFL Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
23 Luyện Thi IELTS  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
24 Luyện Thi TOEIC  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
25 Luyện Thi FCE  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày

Lịch học tháng 7

STT LỚP LỊCH HỌC  KHAI GIẢNG
1 TA Thiếu Nhi 5 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 AM  42189
2 TA Thiếu Niên 7 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 AM  42203
3 TA Thiếu Nhi 12 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 AM  42203
4 TA Thiếu Nhi 7 Thứ 7 - CN 3:00 - 5:00 PM  42203
5 TA Thiếu Nhi 3 Thứ 7 - CN 7:30 - 9:30 AM  42203
6 TA Giao Tiếp CE1B Thứ 3 - 5 7:00 - 9:00 PM  42205
7 TA Giao Tiếp CE2A Thứ 2 - 4 6:00 - 8:00 PM  42205
8 TA Giao Tiếp CE2B Thứ 3 - 5 6:00 - 8:00 PM  42206
9 Active Learning Pre Starters  Linh Động Mỗi ngày
10 Active Learning Starters 1-> Starters 6  Linh Động Mỗi ngày
11 Active Learning Movers 1-> Movers 6  Linh Động Mỗi ngày
12 Active Learning Flyers 1-> Flyers 6  Linh Động Mỗi ngày
13 Active Learning KET 1 -> KET 6  Linh Động Mỗi ngày
14 Active Learning PET 1-> PET 6  Linh Động Mỗi ngày
15 Luyện thi Cambridge Starters  Linh Động Mỗi ngày
16 Luyện thi Cambridge Movers  Linh Động Mỗi ngày
17 Luyện thi Cambridge Flyers  Linh Động Mỗi ngày
18 Luyện thi Cambridge KET  Linh Động Mỗi ngày
19 Luyện thi Cambridge PET  Linh Động Mỗi ngày
20 Luyện Thi TOEFL Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
21 Luyện Thi IELTS  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
22 Luyện Thi TOEIC  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
23 Luyện Thi FCE  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày

Lịch học tháng 8

STT LỚP LỊCH HỌC  KHAI GIẢNG
1 TA Giao Tiếp CE1B Thứ 7 - CN 3:00 - 5:00 PM  42217
2 TA Thiếu Nhi 8 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 AM  42217
3 TA Thiếu Nhi 4 Thứ 7 - CN 7:30 - 9:30 AM  42217
4 TA Thiếu Niên 6 Thứ 2 - 4 6:00 - 8:00 PM  42219
5 TA Thiếu Nhi 6 Thứ 7 - CN 3:00 - 5:00 PM  42231
6 TA Thiếu Nhi 11 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 AM  42231
7 TA Thiếu Nhi 9 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 AM  42231
8 TA Thiếu Nhi 1 Thứ 7 - CN 7:30 - 9:30 AM  42231
9 TA Giao Tiếp CE1A Thứ 2 - 4 6:00 - 8:00 PM  42233
10 Active Learning Pre Starters  Linh Động Mỗi ngày
11 Active Learning Starters 1-> Starters 6  Linh Động Mỗi ngày
12 Active Learning Movers 1-> Movers 6  Linh Động Mỗi ngày
13 Active Learning Flyers 1-> Flyers 6  Linh Động Mỗi ngày
14 Active Learning KET 1 -> KET 6  Linh Động Mỗi ngày
15 Active Learning PET 1-> PET 6  Linh Động Mỗi ngày
16 Luyện thi Cambridge Starters  Linh Động Mỗi ngày
17 Luyện thi Cambridge Movers  Linh Động Mỗi ngày
18 Luyện thi Cambridge Flyers  Linh Động Mỗi ngày
19 Luyện thi Cambridge KET  Linh Động Mỗi ngày
20 Luyện thi Cambridge PET  Linh Động Mỗi ngày
21 Luyện Thi TOEFL Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
22 Luyện Thi IELTS  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
23 Luyện Thi TOEIC  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
24 Luyện Thi FCE  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày

end faq

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thu Liên