Lịch khai giảng tại AMA Gò Vấp

Lịch học tháng 4

STT LỚP LỊCH HỌC  KHAI GIẢNG
1 TA Thiếu Nhi 3 Thứ 7 - CN 7:30 - 9:30 AM  4/4/2015
2 TA Giao Tiếp CE3A Thứ 2 - 4 6:00 - 8:00 PM  8/4/2015
3 TA Thiếu Nhi 7 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 AM  11/4/2015
4 TA Thiếu Nhi 12 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 AM  11/4/2015
5 TA Thiếu Niên 12 Thứ 7 - CN 3:00 - 5:00 PM  11/4/2015
6 TA Giao Tiếp CE1B Thứ 2 - 4 6:00 - 8:00 PM  13/4/2015
7 TA Giao Tiếp CE1A Thứ 3 - 5 7:00 - 9:00 PM  14/4/2015
8 TA Giao Tiếp CE2A Thứ 3 - 5 6:00 - 8:00 PM  14/4/2015
9 TA Thiếu Nhi 1 Thứ 7 - CN 7:30 - 9:30 AM  18/4/2015
10 TA Thiếu Nhi 10 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 AM  18/4/2015
11 TA Thiếu Nhi 5 Thứ 7 - CN 3:00 - 5:00 PM  18/4/2015
12 TA Giao Tiếp Căn Bản Thứ 2 - 4 - 6  6:00 - 8:00 PM 20/4/2015
13 TA Thiếu Niên 9 Thứ 3 - 5 6:00 - 8:00 PM  21/4/2015
14 TA Thiếu Nhi 8 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 AM  25/4/2015
15 Active Learning Pre Starters  Linh Động Mỗi ngày
16 Active Learning Starters 1-> Starters 6  Linh Động Mỗi ngày
17 Active Learning Movers 1-> Movers 6  Linh Động Mỗi ngày
18 Active Learning Flyers 1-> Flyers 6  Linh Động Mỗi ngày
19 Active Learning KET 1 -> KET 6  Linh Động Mỗi ngày
20 Active Learning PET 1-> PET 6  Linh Động Mỗi ngày
21 Luyện thi Cambridge Starters  Linh Động Mỗi ngày
22 Luyện thi Cambridge Movers  Linh Động Mỗi ngày
23 Luyện thi Cambridge Flyers  Linh Động Mỗi ngày
24 Luyện thi Cambridge KET  Linh Động Mỗi ngày
25 Luyện thi Cambridge PET  Linh Động Mỗi ngày
26 Luyện Thi TOEFL Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
27 Luyện Thi IELTS  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
28 Luyện Thi TOEIC  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
29 Luyện Thi FCE  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày

Lịch học tháng 6

STT LỚP LỊCH HỌC  KHAI GIẢNG
1 TA Mẫu Giáo 3 Thứ 2 - 4 6:00 - 8:00 PM  8/6/2015
2 TA Thiếu Nhi 4 Thứ 7 - CN 3:00 - 5:00 PM  13/6/2015
3 TA Thiếu Nhi 9 Thứ 7 - CN 7:30 - 9:30 AM  14/6/2015
4 TA Thiếu Nhi 9 Thứ 7 - CN 3:00 - 5:00 PM  20/6/2015
5 TA Thiếu Nhi 2 Thứ 7 - CN 7:30 - 9:30 AM  20/6/2015
6 TA Thiếu Nhi 6 Thứ 7 - CN 3:00 - 5:00 PM  20/6/2015
7 TA Thiếu Niên 1 Thứ 2 - 4 6:00 - 8:00 PM  22/6/2015
8 TA Mẫu Giáo 2 Thứ 3 - 5 6:00 - 8:00 PM  25/6/2015
9 TA Mẫu Giáo 1 Thứ 7 - CN 7:30 - 9:30 AM  27/6/2015
10 TA Thiếu Nhi 10 Thứ 7 - CN 7:30 - 9:30 AM  27/6/2015
11 TA Thiếu Niên 5 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 AM  27/6/2015
12 TA Thiếu Nhi 11 Thứ 7 - CN 3:00 - 5:00 PM  27/6/2015
13 TA Thiếu Niên 3 Thứ 2 - 4 6:00 - 8:00 PM  29/6/2015
14 Active Learning Pre Starters  Linh Động Mỗi ngày
15 Active Learning Starters 1-> Starters 6  Linh Động Mỗi ngày
16 Active Learning Movers 1-> Movers 6  Linh Động Mỗi ngày
17 Active Learning Flyers 1-> Flyers 6  Linh Động Mỗi ngày
18 Active Learning KET 1 -> KET 6  Linh Động Mỗi ngày
19 Active Learning PET 1-> PET 6  Linh Động Mỗi ngày
20 Luyện thi Cambridge Starters  Linh Động Mỗi ngày
21 Luyện thi Cambridge Movers  Linh Động Mỗi ngày
22 Luyện thi Cambridge Flyers  Linh Động Mỗi ngày
23 Luyện thi Cambridge KET  Linh Động Mỗi ngày
24 Luyện thi Cambridge PET  Linh Động Mỗi ngày
25 Luyện Thi TOEFL Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
26 Luyện Thi IELTS  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
27 Luyện Thi TOEIC  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
28 Luyện Thi FCE  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày

Lịch học tháng 7

STT LỚP LỊCH HỌC  KHAI GIẢNG
1 TA Thiếu Nhi 5 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 AM  4/7/2015
2 TA Thiếu Niên 7 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 AM  11/7/2015
3 TA Thiếu Nhi 12 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 AM  11/7/2015
4 TA Thiếu Nhi 7 Thứ 7 - CN 3:00 - 5:00 PM  18/7/2015
5 TA Thiếu Nhi 3 Thứ 7 - CN 3:00 - 5:00 PM  18/7/2015
6 Active Learning Pre Starters  Linh Động Mỗi ngày
7 Active Learning Starters 1-> Starters 6  Linh Động Mỗi ngày
8 Active Learning Movers 1-> Movers 6  Linh Động Mỗi ngày
9 Active Learning Flyers 1-> Flyers 6  Linh Động Mỗi ngày
10 Active Learning KET 1 -> KET 6  Linh Động Mỗi ngày
11 Active Learning PET 1-> PET 6  Linh Động Mỗi ngày
12 Luyện thi Cambridge Starters  Linh Động Mỗi ngày
13 Luyện thi Cambridge Movers  Linh Động Mỗi ngày
14 Luyện thi Cambridge Flyers  Linh Động Mỗi ngày
15 Luyện thi Cambridge KET  Linh Động Mỗi ngày
16 Luyện thi Cambridge PET  Linh Động Mỗi ngày
17 Luyện Thi TOEFL Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
18 Luyện Thi IELTS  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
19 Luyện Thi TOEIC  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
20 Luyện Thi FCE  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày

end faq

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Phương Thùy