Lịch khai giảng tại AMA Gò Vấp

CÁC LỚP KHAI GIẢNG TRONG THÁNG 11/2015

STT LỚP LỊCH HỌC  KHAI GIẢNG
1 TA Mẫu Giáo 1 Thứ 7 - CN 7:30 - 9:30  28/11/2015
2 TA Mẫu Giáo 2 Thứ 7 - CN 7:30 - 9:30  28/11/2015
3 TA Mẫu Giáo 3 Thứ 3 - 5  6.00 - 8.00  10/11/2015
4 TA Thiếu Nhi 1 Thứ 2 - 4  6.00 - 8.00  2/11/2015
5 TA Thiếu Nhi 4 Thứ 7 - CN 7:30 - 9:30  14/11/2015
6 TA Thiếu Nhi 5 Thứ 7 - CN 7:30 - 9:30  28/11/2015
7 TA Thiếu Nhi 7 Thứ 7 - CN 3:00 - 5:00  28/11/2015
8 TA Thiếu Nhi 8 Thứ 7 - CN 3:00 - 5:00  14/11/2015
9 TA Thiếu Nhi 10 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 28/11/2015
10 TA Thiếu Niên 7 Thứ 2 - 4  6.00 - 8.00  30/11/2015
11 Active Learning Pre Starters  Linh Động Mỗi ngày
12 Active Learning Starters 1-> Starters 6  Linh Động Mỗi ngày
13 Active Learning Movers 1-> Movers 6  Linh Động Mỗi ngày
14 Active Learning Flyers 1-> Flyers 6  Linh Động Mỗi ngày
15 Active Learning KET 1 -> KET 6  Linh Động Mỗi ngày
16 Active Learning PET 1-> PET 6  Linh Động Mỗi ngày
17 Luyện thi Cambridge Starters  Linh Động Mỗi ngày
18 Luyện thi Cambridge Movers  Linh Động Mỗi ngày
19 Luyện thi Cambridge Flyers  Linh Động Mỗi ngày
20 Luyện thi Cambridge KET  Linh Động Mỗi ngày
21 Luyện thi Cambridge PET  Linh Động Mỗi ngày
22 Tiếng Anh Luyện Nghe Nói Foundation Thứ 3 - 5 - 7  6.00 - 8.00  24/11/2015
23 Tiếng Anh Luyện Nghe Nói 1B Thứ 3 - 5  6.00 - 8.00  16/11/2015
24 Luyện Thi TOEFL Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
25 Luyện Thi IELTS  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
26 Luyện Thi TOEIC  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
27 Luyện Thi FCE  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày

CÁC LỚP KHAI GIẢNG TRONG THÁNG 12/2015

STT LỚP LỊCH HỌC  KHAI GIẢNG
1 TA Thiếu Nhi 3 Thứ 7 - CN 3:00 - 5:00  5/12/2015
2 TA Thiếu Niên 11 Thứ 3 - 5  6.00 - 8.00  29/12/2015
3 Active Learning Pre Starters  Linh Động Mỗi ngày
4 Active Learning Starters 1-> Starters 6  Linh Động Mỗi ngày
5 Active Learning Movers 1-> Movers 6  Linh Động Mỗi ngày
6 Active Learning Flyers 1-> Flyers 6  Linh Động Mỗi ngày
7 Active Learning KET 1 -> KET 6  Linh Động Mỗi ngày
8 Active Learning PET 1-> PET 6  Linh Động Mỗi ngày
9 Luyện thi Cambridge Starters  Linh Động Mỗi ngày
10 Luyện thi Cambridge Movers  Linh Động Mỗi ngày
11 Luyện thi Cambridge Flyers  Linh Động Mỗi ngày
12 Luyện thi Cambridge KET  Linh Động Mỗi ngày
13 Luyện thi Cambridge PET  Linh Động Mỗi ngày
14 Tiếng Anh Luyện Nghe Nói 1A Thứ 2 - 4  6.00 - 8.00  21/12/2015
15 Luyện Thi TOEFL Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
16 Luyện Thi IELTS  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
17 Luyện Thi TOEIC  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
18 Luyện Thi FCE  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày

CÁC LỚP KHAI GIẢNG TRONG THÁNG 01/2016

1 TA Mẫu Giáo 2 Thứ 7 - CN 7:30 - 9:30  16/1/2016
2 TA Thiếu Nhi 3 Thứ 7 - CN 7:30 - 9:30  9/1/2016
3 TA Thiếu Nhi 11 Thứ 7 - CN 7:30 - 9:30  9/1/2016
4 TA Thiếu Nhi 11 Thứ 7 - CN 3:00 - 5:00  30/1/2016
5 TA Thiếu Niên 3 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 9/1/2016
6 TA Thiếu Niên 7 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 30/1/2016
7 Tiếng Anh Luyện Nghe Nói 1B Thứ 3 - 5  6.30 - 8.30  12/1/2016
8 Tiếng Anh Luyện Nghe Nói 2B Thứ 3 - 5  7.00 - 9.00  12/1/2016
9 Active Learning Pre Starters  Linh Động Mỗi ngày
10 Active Learning Starters 1-> Starters 6  Linh Động Mỗi ngày
11 Active Learning Movers 1-> Movers 6  Linh Động Mỗi ngày
12 Active Learning Flyers 1-> Flyers 6  Linh Động Mỗi ngày
13 Active Learning KET 1 -> KET 6  Linh Động Mỗi ngày
14 Active Learning PET 1-> PET 6  Linh Động Mỗi ngày
15 Luyện thi Cambridge Starters  Linh Động Mỗi ngày
16 Luyện thi Cambridge Movers  Linh Động Mỗi ngày
17 Luyện thi Cambridge Flyers  Linh Động Mỗi ngày
18 Luyện thi Cambridge KET  Linh Động Mỗi ngày
19 Luyện thi Cambridge PET  Linh Động Mỗi ngày
20 Luyện Thi TOEFL Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
21 Luyện Thi IELTS  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
22 Luyện Thi TOEIC  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
23 Luyện Thi FCE  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày

end faq

Hỗ trợ trực tuyến
Phạm Thương