Lịch khai giảng tại AMA Gò Vấp

CÁC LỚP KHAI GIẢNG TRONG THÁNG 07/2016

STT LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG
1 TA Mẫu Giáo 3 Thứ 7 - CN 7:30 - 09:30 9/7/2016
2 Tiếng Anh Luyện Nghe Nói 2B Thứ 2 - 4  6.00 - 8.00  11/7/2016
3 Tiếng Anh Luyện Nghe Nói 1B Thứ 3 - 5  6.00 - 8.00  12/7/2016
4 TA Thiếu Nhi 1 Thứ 7 - CN 15:00 - 17:00 16/7/2016
5 TA Thiếu Niên 10 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 16/7/2016
6 TA Thiếu Nhi 3 Thứ 2 - 4  6.00 - 8.00  18/7/2016
7 TA Thiếu Niên 9 Thứ 2 - 4  6.00 - 8.00  25/7/2016
8 TA Mẫu Giáo 3 Thứ 7 - CN 15:00 - 17:00 30/7/2016
9 Luyện Thi TOEFL Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
10 Luyện Thi IELTS  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
11 Luyện Thi TOEIC  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
12 Luyện Thi FCE  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày

CÁC LỚP KHAI GIẢNG TRONG THÁNG 08/2016

STT LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG
1 TA Thiếu Nhi 10 Thứ 7 - CN 3:00 - 5:00  6/8/2016
2 TA Thiếu Nhi 11 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 6/8/2016
3 TA Thiếu Nhi 2 Thứ 3 - 5  6.00 - 8.00  9/8/2016
4 TA Thiếu Nhi 7 Thứ 7 - CN 7:30 - 09:30 13/8/2016
5 TA Thiếu Niên 3 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 13/8/2016
6 TA Thiếu Nhi 12 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 13/8/2016
7 Luyện Thi TOEFL Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
8 Luyện Thi IELTS  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
9 Luyện Thi TOEIC  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
10 Luyện Thi FCE  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày

CÁC LỚP KHAI GIẢNG TRONG THÁNG 09/2016

STT LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG
1 TA Mẫu Giáo 2 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 3/9/2016
2 TA Thiếu Niên 1 Thứ 7 - CN 7:30 - 09:30 17/9/2016
3 TA Thiếu Niên 5 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 17/9/2016
4 TA Thiếu Nhi 5 Thứ 7 - CN 3:00 - 5:00  17/9/2016
5 Tiếng Anh Luyện Nghe Nói 1A Thứ 2 - 4 - 6  6.30 - 8.30  19/9/2016
8 Luyện Thi TOEFL Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
9 Luyện Thi IELTS  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
10 Luyện Thi TOEIC  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
11 Luyện Thi FCE  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày

end faq

Hỗ trợ trực tuyến
Huyền Trang