Lịch khai giảng tại AMA Gò Vấp

CÁC LỚP KHAI GIẢNG TRONG THÁNG 05/2016

STT LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG
1 TA Thiếu Niên 12 Thứ 3 - 5  6.00 - 8.00  3/5/2016
2 TA Mẫu Giáo 3 Thứ 7 - CN 7:30 - 09:30 21/5/2016
3 TA Thiếu Nhi 4 Thứ 7 - CN 7:30 - 09:30 28/5/2016
4 TA Mẫu Giáo 1 Thứ 7 - CN 3:00 - 5:00  28/5/2016
5 TA Thiếu Niên 4 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 28/5/2016
6 TA Thiếu Nhi 12 Thứ 7 - CN 7:30 - 09:30 28/5/2016
7 Tiếng Anh Luyện Nghe Nói 3A Thứ 2 - 4  6.00 - 8.00  31/5/2016
8 Luyện Thi TOEFL Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
9 Luyện Thi IELTS  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
10 Luyện Thi TOEIC  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
11 Luyện Thi FCE  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày

CÁC LỚP KHAI GIẢNG TRONG THÁNG 06/2016

STT LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG
1 TA Mẫu Giáo 2 Thứ 7 - CN 7:30 - 09:30 4/6/2016
2 Tiếng Anh Luyện Nghe Nói 4A Thứ 3 - 5  6.00 - 8.00  7/6/2016
3 TA Thiếu Niên 1 Thứ 7 - CN 3:00 - 5:00  11/6/2016
4 TA Thiếu Nhi 12 Thứ 7 - CN 3:00 - 5:00  18/6/2016
5 TA Thiếu Nhi 8 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 25/6/2016
6 TA Thiếu Niên 8 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 25/6/2016
7 Luyện Thi TOEFL Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
8 Luyện Thi IELTS  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
9 Luyện Thi TOEIC  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
10 Luyện Thi FCE  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày

CÁC LỚP KHAI GIẢNG TRONG THÁNG 07/2016

STT LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG
1 TA Thiếu Nhi 3 Thứ 2 - 4  6.00 - 8.00  4/7/2016
2 TA Mẫu Giáo 3 Thứ 7 - CN 7:30 - 09:30 9/7/2016
3 Tiếng Anh Luyện Nghe Nói 2B Thứ 2 - 4  6.00 - 8.00  11/7/2016
4 Tiếng Anh Luyện Nghe Nói 1B Thứ 3 - 5  6.00 - 8.00  12/7/2016
5 TA Thiếu Niên 10 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 16/7/2016
6 TA Thiếu Niên 9 Thứ 2 - 4  6.00 - 8.00  25/7/2016
7 Luyện Thi TOEFL Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
8 Luyện Thi IELTS  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
9 Luyện Thi TOEIC  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
10 Luyện Thi FCE  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày

end faq

Hỗ trợ trực tuyến
Phương Thùy