Lịch khai giảng tại AMA Gò Vấp

Lịch học tháng 12

STT LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG
1 TA Thiếu Niên 8 Thứ 3 - 5 18:00- 20:00 PM 12/2/2014
2 TA Thiếu Nhi 7 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 AM  12/6/2014
3 TA Giao Tiếp CE Foundation Thứ 2 - 4 - 6  18:30 - 20:30 PM  12/12/2014
4 TA Thiếu Nhi 9 Thứ 7 - CN 3:00 - 5:00 PM  12/20/2014
5 TA Mầm Non 2 Thứ 2 - 4: 18:00- 20:00 PM  12/22/2014
6 TA Giao Tiếp CE1A Thứ 3 - 5:  18:00 -  20:00 PM  12/23/2014
7 TA Mầm Non 1 Thứ 3 - 5:  18:00 - 20:00 PM  12/23/2014
8 Active Learning Pre Starters  Linh Động Mỗi ngày
9 Active Learning Starters 1-> Starters 6  Linh Động Mỗi ngày
10 Active Learning Movers 1-> Movers 6  Linh Động Mỗi ngày
11 Active Learning Flyers 1-> Flyers 6  Linh Động Mỗi ngày
12 Active Learning KET 1 -> KET 6  Linh Động Mỗi ngày
13 Active Learning PET 1-> PET 6  Linh Động Mỗi ngày
14 Luyện Thi TOEFL Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
15 Luyện Thi IELTS  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
16 Luyện Thi TOEIC  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
17 Luyện Thi FCE  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày

Lịch học tháng 1/2015

STT LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG
1 TA Thiếu Nhi 8 Thứ 7 - CN 7:30 - 9:30 AM  1/10/2015
2 TA Thiếu Niên 9 Thứ 7 - CN 7:30 - 9:30 AM  1/24/2015
3 TA Thiếu Nhi 12 Thứ 7 - CN 15:00 - 17:00 PM  1/31/2015
4 TA Thiếu Nhi 8 Thứ 7 - CN 15:00 - 17:00 PM 1/31/2015
5 Active Learning Pre Starters  Linh Động Mỗi ngày
6 Active Learning Starters 1-> Starters 6  Linh Động Mỗi ngày
7 Active Learning Movers 1-> Movers 6  Linh Động Mỗi ngày
8 Active Learning Flyers 1-> Flyers 6  Linh Động Mỗi ngày
9 Active Learning KET 1 -> KET 6  Linh Động Mỗi ngày
10 Active Learning PET 1-> PET 6  Linh Động Mỗi ngày
11 Luyện Thi TOEFL Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
12 Luyện Thi IELTS  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
13 Luyện Thi TOEIC  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
14 Luyện Thi FCE  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày

Lịch học tháng 2/2015

1 TA Thiếu Niên 4 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 PM 2/7/2015
2 TA Thiếu Nhi 9 Thứ 7 - CN  7:30 - 9:30 PM 2/7/2015
3 Active Learning Pre Starters  Linh Động Mỗi ngày
4 Active Learning Starters 1-> Starters 6  Linh Động Mỗi ngày
5 Active Learning Movers 1-> Movers 6  Linh Động Mỗi ngày
6 Active Learning Flyers 1-> Flyers 6  Linh Động Mỗi ngày
7 Active Learning KET 1 -> KET 6  Linh Động Mỗi ngày
8 Active Learning PET 1-> PET 6  Linh Động Mỗi ngày
9 Luyện Thi TOEFL Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
10 Luyện Thi IELTS  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
11 Luyện Thi TOEIC  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
12 Luyện Thi FCE  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày

Lịch học tháng 3/2015

STT LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG
1 TA Mẫu Giáo 3 Thứ 7 - CN 7:30 - 9:30 AM  3/7/2015
2 TA Thiếu Nhi 2 Thứ 7 - CN 7:30 - 9:30 AM  3/7/2015
3 TA Thiếu Nhi 4 Thứ 7 - CN 7:30 - 9:30 AM  3/7/2015
4 TA Giao Tiếp CE3A Thứ 2 - 4 18:00 - 20:00 PM 3/9/2015
5 TA Thiếu Niên 6 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 AM  3/14/2015
6 TA Thiếu Nhi 11 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 AM  3/14/2015
7 TA Thiếu Nhi 6 Thứ 7 - CN 15:00 - 17:00 AM  3/21/2015
8 TA Thiếu Nhi 3 Thứ 7 - CN 7:30 - 9:30 AM  3/28/2015
9 TA Thiếu Niên 5 Thứ 2-4 18:00 - 20:00 PM 3/29/2015
10 Active Learning Pre Starters  Linh Động Mỗi ngày
11 Active Learning Starters 1-> Starters 6  Linh Động Mỗi ngày
12 Active Learning Movers 1-> Movers 6  Linh Động Mỗi ngày
13 Active Learning Flyers 1-> Flyers 6  Linh Động Mỗi ngày
14 Active Learning KET 1 -> KET 6  Linh Động Mỗi ngày
15 Active Learning PET 1-> PET 6  Linh Động Mỗi ngày
16 Luyện Thi TOEFL Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
17 Luyện Thi IELTS  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
18 Luyện Thi TOEIC  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
19 Luyện Thi FCE  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày

Lịch học tháng 4/2015

STT LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG
1 TA Thiếu Nhi 1 Thứ 7 - CN 7:30 - 9:30 AM 4/4/2015
2 TA Thiếu Niên 12 Thứ 7 - CN 15:00 - 17:00 AM 4/10/2015
3 TA Thiếu Nhi 7 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 AM 4/10/2015
4 TA Thiếu Nhi 12 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 AM  4/10/2015
5 TA Giao Tiếp CE1A Thứ 3 - 5 19:00 - 21:00 PM 4/14/2015
6 TA Thiếu Nhi 5 Thứ 7 - CN 15:00 - 17:00 AM 4/18/2015
7 TA Thiếu Nhi 10 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 AM  4/18/2015
3 Active Learning Pre Starters  Linh Động Mỗi ngày
4 Active Learning Starters 1-> Starters 6  Linh Động Mỗi ngày
5 Active Learning Movers 1-> Movers 6  Linh Động Mỗi ngày
6 Active Learning Flyers 1-> Flyers 6  Linh Động Mỗi ngày
7 Active Learning KET 1 -> KET 6  Linh Động Mỗi ngày
8 Active Learning PET 1-> PET 6  Linh Động Mỗi ngày
9 Luyện Thi TOEFL Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
10 Luyện Thi IELTS  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
11 Luyện Thi TOEIC  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
12 Luyện Thi FCE  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày

end faq

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Hoài Thương